Ako žiadať o podporu dieťaťa a vyhrať súdny spor s maximálny úžitokMnoho žien po rozvode sa zaujímajú o otázku, ako žiadať o výživné na súd a získať pozitívny výsledok. Tento postup je len na prvý pohľad vyzerá jednoducho, v skutočnosti, to je spojené s mnohými nuansami dokumentárny charakter. Dôkladnú prípravu na proces, závisí nielen na jeho pozitívny výsledok, ale aj výšku pomoci, pretože v mnohých prípadoch, súd rozhodne o vymenovaní minimálnych platieb.

Obsah:

Zabezpečenie práva

load...

Náročný výživné prostredníctvom súdu, môžete očakávať, že príjem sumy sú rozmery, ktoré sú poskytované zo zákona. Bohužiaľ, legislatíva presné čísla nevedie – Rodina kód odkazuje na nasledujúce podmienky:

  1. Štvrtina príjmov rodiča s jedným dieťaťom.
  2. Jedna tretina príjmov – s dvoma deťmi.
  3. Polovica príjmov, ak tri alebo viac detí.

Rozmery môžu byť zvýši alebo zníži o súd s prihliadnutím na súčasnú situáciu. V takom prípade, ak otec nemá stabilný príjem, môže sudca určiť výživné ako pevnú sumu, ktorej výška je stanovená individuálne. Z tohto dôvodu, ako žiadať o podporu dieťaťa na súde, je potrebné vypracovať právne postavenie.

na obsah ↑

Zbierka dokumentov pre prípravu reklamácie

load...

Vyhlásenie vzorka nároku

Ako budete žiadať o podporu dieťaťa, je potrebné dať dohromady balík určitých dokumentov. Okrem kópie pasov, rodných listov a ďalších rodinných dokumentov, je nutné zadať platný doklad o svojej finančnej situácii – môže závisieť od veľkosti určeného platby. Všetky dokumenty by mali byť postúpia úradu sudcu súdu miesta ich bydliska alebo miesta bydliska žalovaného.

na obsah ↑

Dôkaz o svojej finančnej situácii

Ak chcete priradiť minimálne mesačné zvláštne ťažkosti v postupe nemajú, ale ak chcete získať slušnú sumu, potom je potrebné vziať do úvahy niektoré aspekty pri príprave a detailné informácie bude, výsledkom bude efektívnejšie.

Ich finančná situácia môže byť potvrdená radom dokumentov. Vymáhanie výživného prostredníctvom súdov, pokiaľ je to potrebné, v dostatočnom množstve, by mala byť považovaná za poskytnutie vecných dôkazov to potrebuje. Ak je váš príjem je približne na úrovni životného minima, potom stačí požadovať vyššiu minimálnu veľkosť.

na obsah ↑

Potvrdenie potrieb dieťaťa

Pred podaním žiadosti o podporu dieťaťa, mali by ste zhromaždiť dôkazy o ich potrebách. Napríklad taký dôkaz môže urobiť záver lekárov o potrebe pravidelných postupov, nákup liekov alebo navštevujú tie, alebo iné preventívne opatrenia. To všetko by sa malo zvážiť v rámci prípravy na podanie reklamácie na súd.

Listinné dôkazy pomôže vytvoriť veľkú sumu platieb, pretože dieťa skutočne potrebuje. Súd nebude venovať pozornosť na jednoduché vysvetlenie, takže by ste sa mali starať o prítomnosti zdokumentovaných skutočností a dôkazov.

na obsah ↑

Finančné prostriedky na vývoj detí

Je potrebné vychádzať z potrieb dieťaťa

Zákon stanovuje, že rodičia majú povinnosť podporovať svoje deti a starať sa o ich rozvoj. To platí nielen pre zaistenie dobrých podmienok pre jeho tréningu, ale aj kultúrne aktivity. Preto je nutné zabezpečiť dôkazy v tomto ohľade.

Nemusíte to preháňať. Súd nebude priraďovať alimenty platené na základe desiatok akcií – stačí zbierať dôkazy o dieťa navštevuje športovú sekciu, alebo art kruh tanečnú školu. To bude potrebné vziať do úvahy, pretože na rozdiel od zábavných momentov.

na obsah ↑

Môžem tvrdiť údržby v manželstve

Stále častejšie ženy sú unavení žobrať o peniaze od manžela zaujímajú o otázku, ako žiadať o výživné bez rozvode. Tento variant je celkom možné, pretože rodičia sú povinní poskytnúť svojim deťom finančne, bez ohľadu na to, či sú ženatí, alebo nie.

Postup pri vymáhaní výživného v manželstve sa nijako nelíši od iných situácií. Manželstvo rodičov nemajú žiadny význam pri menovaní požadovaných súm, stačí, aby v súlade s už spomínanými požiadavkami. Súd nevenoval pozornosť otázkam manželstva a robí rozhodnutia na základe dostupných údajov.

Častejšie ako nie nútení požadovať peniaze pre deti je matka, ale v posledných rokoch stále viac a viac podobné vyhlásenie dostal od svojich otcov, s ktorými sa stretávajú s nedostatočnou správaním svojich manželiek.

na obsah ↑

Odpovede na často kladené otázky

Ako postup podanie pravidlo, údržba nie je zložitá, ďalšie otázky vyvstávajú v ďalších etapách. Poznať odpovede na často kladené otázky vám pomôže vyhnúť sa zlyhaniu.

na obsah ↑

Ako zvýšiť výživné

Zvýšenie podpory dieťaťa prostredníctvom súdu – pomerne často dôvodom pre odvolanie na súd. Dôvodom môže byť niekoľko vecí v živote, ale najčastejšie je to kvôli zmene finančnej situácie alebo choroby dieťaťa.

Predtým, než podáte žiadosť o podporu dieťaťa so zvýšeným množstvom, treba sa postarať o existujú dôkazy o konkrétnych potrieb. Napríklad, ako dôkaz môže byť lekárov, ktoré ukázali, že je potrebné pre dlhé nákladné zaobchádzanie. Tiež zvýšiť podpora dieťa môže byť poskytnutá súdnych dokumentov na zníženie na prácu, ale bez dôkazov o prepustení z vlastného podnetu alebo dohodou zmluvných strán.

na obsah ↑

Parent dlhuje veľkú sumu

Vymáhanie výživného prostredníctvom súdu v prítomnosti významných množstvo nezaplatenie môžu byť vyrobené v samostatnom poradí, ale spravidla také tvrdenia sú len zriedka obchoduje. Obvykle s podobnými problémami sa vzťahujú na vykonávateľa služby, hoci súd môže urobiť svoje vlastné rozhodnutie.

Napríklad podaním žaloby na vymáhanie pohľadávok, je možné požadovať zatknutie materskej aktíva. Je možné, že táto skutočnosť nevedie k predaju jej majetku splatiť dlh, ale určite to bude robiť to viac zodpovedný prístup k svojim povinnostiam.

na obsah ↑

Čo jurisprudencie

Súdna prax o tom, ako obnoviť nedoplatky výživného na dieťa prostredníctvom súdu, je pomerne rozsiahla. Drvivá väčšina prípadov končí vymenovaním určitej sumy výživného, ​​ale často to nie je spokojný s rodičmi, ktorý s dieťaťom.

To je vzhľadom k častému neopatrnej zhromažďovania dôkazov, ako aj prípady povrchného vzťahu k samotnému postupu. Ak máte pristupovať k problematike bližšie, v praxi, súd menuje paušálnu sumu k úhrade, čo je dosť pre udržanie deti a ich potrebám.

na obsah ↑

Parent skrývanie a vyhýbanie

Mnohí ľudia majú záujem, aby predložila požadovanú podpornú dieťa dlžníka, ak je skrytý a neplatí sumy nasledovne hlasovali. To sa stáva pomerne často, bohužiaľ, náročný systém funguje veľmi nemotorné. Ale ovplyvňujú účinnosť vyhľadávanie môžete použiť príslušnú službu požiada exekútori.

Takéto situácie sa často objavujú. Dokonca sa v rukách rozhodnutie súdu o zaplatení výživného, ​​ženy jednoducho nemôže dostať svoju platbu od dlžníka. V tomto prípade je nutné sa obrátiť na policajta vedúci prípadu. Nemalo by jednoducho prísť k nemu, a predložiť formálne žiadosti a sťažnosti, ktoré okamžite urýchliť priebeh prípadu.

na obsah ↑

Niektoré dôležité body

Vymáhanie výživného na dieťa prostredníctvom súdu – len na prvý pohľad jednoduchý postup. V skutočnosti, to sa týka mnohých aspektov, ktoré je potrebné vziať do úvahy. Pri rozhodovaní o tom, ako podať žalobu pre neplatenie alimenty, je potrebné starostlivo pripraviť na proces, čaká na prípadné konfrontácii s žalovanou.

Obžalovaný môže predložiť súdu fakty o svojej vlastnej nedostatočnosti finančného hľadiska, alebo všeobecne odvolať sa proti rozhodnutiu o vymenovaní určitej sumy. K tomu musíme byť pripravení, v niektorých prípadoch, aby sa pokúsili získať dôkaz, ktorý by pomohol vyvrátiť jeho pozíciu.

Právnik vám pomôže porozumieť zložitosti zákonov

Urob si sám, je samozrejme ťažké, ale príslušný právnik, a ešte viac tak, právnik vám pomôže nájsť dobré dôvody pre brániť svoju pozíciu. Advokát môže zaslať oficiálna žiadosť ktoréhokoľvek orgánu získať potrebné dôkazy, ktoré budú hrať dôležitú úlohu v tomto procese.

na obsah ↑

Najdôležitejšia vec v celom procese

Predtým, ako budete žiadať o podporu dieťaťa na súde, je potrebné posúdiť ich schopnosti a možnosti obžalovaného. Prípady podaním žaloby sa často vyskytujú len preto, zo sebeckých dôvodov alebo na účely pomsty, ale zvyčajne skončí s negatívnym výsledkom pre žalobcu.

Nesnažte sa obnoviť zvýšenou údržbu zo strany odporcu, ak je váš príjem umožňuje plne zaistiť pre seba a dieťa. Stanovenie úrovne príjmov, súd ustanoví iba minimálne množstvo, ktoré, mimochodom, je povinný urobiť layup. Môžeme teda očakávať, že rozhodnutie o vymenovaní štandardné platby, ako je stanovené platnou legislatívou.

Prípadné právne strasti – obchodné právne odborníci vo svojom odbore. Jednoduchý človek na ulici nemusí byť oboznámení s celým radom procesných a vecných nuáns, ktoré ľahko zaisťujú ostrieľaný profesionál.

Platenie za profesionálne služby, výsledkom môže dostať presne to, čo chcú, a možno ešte viac. Pomáhať kompetentní právnik v oblasti rodinného práva, je vždy dôležité v akejkoľvek fáze – v rokovaní alebo vo fáze vymáhania pohľadávok.

load...